منابع کارشناسی ارشد 94،منابع دکتری 94

1153– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اطلاعاتی
1153– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اطلاعاتی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 595,000 تومان
1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی
1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 485,000 تومان
1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
قیمت : 535,000 تومان
6133– ارشد آزاد ارتباط تصویری
6133– ارشد آزاد ارتباط تصویری
قیمت : 415,000 تومان
20832 - علوم سیاسی - مسائل ایران
20832 – دکتری آزاد علوم سیاسی – مسائل ایران با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 425,000 تومان
2503 - شهرسازی
2503–دکتری سراسری-شهر سازی اسلامی-معماری وشهرسازی-مدیریت شهری-برنامه‌ریزی شهری،برنامه‌ریزی منطقه ای،برنامه‌ریزی شهری ومنطقه‌ای وطراحی شهری-گرایشهای جغرافیا با4مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع1رایگان
قیمت : 655,000 تومان
2138 - الهیات - علوم قرآن و حدیث - نهج البلاغه
2138 – دکتری سراسری الهیات- علوم قرآن و معارف نهج‌البلاغه- علوم قرآنی و حدیث- تفسیر تطبیقی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2444 - شیلات -تکثیر و پرورش
2444 – دکتری سراسری مجموعه شیلات - تکثیر و پرورش با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2711 - بهداشت مواد غذایی
2711 – دکتری سراسری بهداشت مواد غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 725,000 تومان
1117 - آزمون آزمایشی مجموعه علوم تربیتی (1)
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه علوم تربیتی کد 1117
قیمت : 240,000 تومان
6132– ارشد آزاد عملی نقاشی
6132– ارشد آزاد عملی نقاشی
قیمت : 415,000 تومان
2245 - نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)
2245 - نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری) در حال حاظر این محصول موجود می باشد
قیمت : 725,000 تومان
1328-مهندسی فضای سبز
بسته ارشد سراسری کشاورزی رشته مهندسی فضای سبز موجود می باشد جهت اطلاع از تعداد جزوات با موسسه تماس بگیرید
قیمت : 535,000 تومان
10520-آناتومی و جنین شناسی
10520– دکتری آزاد آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 425,000 تومان
1364 - طراحی پارچه و لباس
کارشناسی ارشد سراسری طراحی پارچه و لباس
قیمت : 535,000 تومان
 2120 - علم اطلاعات و دانش شناسی
2120 – دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 675,000 تومان
2447 - شیلات -تولید و بهره برداری -صید
2447 – دکتری سراسری مجموعه شیلات - تولید و بهره برداری - صید با 4 مرحله آزمون ازماییشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
2416 - اقتصاد کشاورزی
2416 – دکتری سراسری اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی - سیاست و توسعه کشاورزی - مدیریت مزرعه - بازاریابی محصولات کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 755,000 تومان
764-مدیریت مقابله با بیوتروریزم
764-مدیریت مقابله با بیوتروریزم
قیمت : 275,000 تومان
2716 – دکتری سراسری ویروس شناسی
دکتری سراسری ویروس شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 725,000 تومان