منابع کارشناسی ارشد 94،منابع دکتری 94

1153– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اطلاعاتی
1153– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اطلاعاتی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 595,000 تومان
1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی
1219– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم شناختی با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 485,000 تومان
1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
قیمت : 535,000 تومان
6133– ارشد آزاد ارتباط تصویری
6133– ارشد آزاد ارتباط تصویری
قیمت : 415,000 تومان
2444 - شیلات -تکثیر و پرورش
2444 – دکتری سراسری مجموعه شیلات - تکثیر و پرورش با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
1328-مهندسی فضای سبز
بسته ارشد سراسری کشاورزی رشته مهندسی فضای سبز موجود می باشد جهت اطلاع از تعداد جزوات با موسسه تماس بگیرید
قیمت : 535,000 تومان
10520-آناتومی و جنین شناسی
10520– دکتری آزاد آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 425,000 تومان
2503 - شهرسازی
2503–دکتری سراسری-شهر سازی اسلامی-معماری وشهرسازی-مدیریت شهری-برنامه‌ریزی شهری،برنامه‌ریزی منطقه ای،برنامه‌ریزی شهری ومنطقه‌ای وطراحی شهری-گرایشهای جغرافیا با4مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع1رایگان
قیمت : 655,000 تومان
6132– ارشد آزاد عملی نقاشی
6132– ارشد آزاد عملی نقاشی
قیمت : 415,000 تومان
1415– ارشد آزاد شیمی دارویی
1415– ارشد آزاد شیمی دارویی با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 655,000 تومان
2360 - مجموعه علوم تربیتی 1 گرایش 3
2360– کارشناسی ارشد آزاد مجموعه علوم تربیتی 1 گرایش 3: علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 465,000 تومان
20832 - علوم سیاسی - مسائل ایران
20832 – دکتری آزاد علوم سیاسی – مسائل ایران با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 425,000 تومان
2138 - الهیات - علوم قرآن و حدیث - نهج البلاغه
2138 – دکتری سراسری الهیات- علوم قرآن و معارف نهج‌البلاغه- علوم قرآنی و حدیث- تفسیر تطبیقی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 755,000 تومان
10524–بهداشت آبزیان
10524– دکتری آزاد بهداشت آبزیان با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 605,000 تومان
1364 - طراحی پارچه و لباس
کارشناسی ارشد سراسری طراحی پارچه و لباس
قیمت : 535,000 تومان
2716 – دکتری سراسری ویروس شناسی
دکتری سراسری ویروس شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 725,000 تومان
1509 - بیوشیمی بالینی
کارشناسی ارشد سراسری بیوشیمی بالینی
قیمت : 645,000 تومان
1287 - مهندسی طراحی محیط زیست
1287 - کارشناسی ارشد سرا سری مهندسی طراحی محیط زیست
قیمت : 475,000 تومان
1302 - آزمون آزمایشی مجموعه مهندسی کشاورزی آب
بودجه بندي 8 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي کارشناسي ارشد سراسري مجموعه مهندسی کشاورزی آب
قیمت : 240,000 تومان
1142 - مجموعه مدیریت گرایش های 2 , 3 , 5 , 7
1142 - مجموعه مدیریت گرایش های مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی و مدیریت تکنولوژی و کار آفرینی با 8 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 615,000 تومان